Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Ullöss


Det är flera arter av ullöss, som ofta förekommer som skadedjur. Vanligt är det”gröna växter” som angrips. De små s.k. första stadiet av ullusen  sprids mycket lätt då plantor vidrör varandra, men även den vuxna honan rör sig lätt över plantan. Livscykeln tar ca. en och en halv månad vid 20 grader C. Var hona lägger mellan 1-600 ägg.Symtom


Ullöss suger liksom bladlöss mycket plantsaft och avsöndrar på så sätt mycket honungsdagg, som ger en klistrig beläggning på bladen och runt omkring plantan. I denna honungsdagg växer senare en svart svamp kallad sotdagg, vilket ger plantan ett smutsigt och grått utseende. Honungsdaggen tvättas helst av med en lätt såplösning innan sotdaggen fått fäste.


Produkter mot Ullöss

Insektseffekt

Insektseffekt är ett mycket giftigt men helt biologiskt bekämpningsmedel som innehåller en blandning av rapsolja och det naturliga pyretrum. Pyretrum utvinns av krysatemumblomman. Kan användas mot olika sorters skadedjur. Används mot löss, mjöllöss, ullöss, sköldlöss, spinn, trips, stekellarver mm.


Insektseffekt 250 ml
Pris 225,00 kr

Ullus-nyckelpigor

Ullus-nyckelpigan (Cryptoleamus) är en glupsk svartbrun nyckelpiga, som äter ullöss. Den är vanligtvis använt i biologisk bekämpning på citrusträd och prydnadsväxter. 


Ullus-nyckelpigor 25 stk
Pris 259,00 kr
Ullus-nyckelpigor 100 stk
Pris 519,00 kr

© 2018 Borregaard Bioplant ApS