Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Trips


Tripsen är en långsmal liten insekt. Den är allmänt förekommande. Om sommaren förökar de sig och sprids snabbt och är en av yrkesodlingens värsta skadedjur. Dock uppträder de inte så ofta i hobbyväxthuset, men  om så är fallet, är det främst gurka och melon som far illa.
Andra arter av trips, som det bandade växthustripset (se foto), kan då och då förekomma i importerade gröna växter i hemmet eller uterummet.
Den vuxna tripsen är som regel 1-2 mm lång. Därför krävs en bra lupp (10 x ) för att tydligare kunna se dem.  De kan vara svarta, gula eller bruna. Larven är som regel gul.
 
Tripsen kan ha en viss betydelse som spridare av pollen mellan blommor och vissa arter kan vara nyttodjur på andra trips och kvalster, men huvudsakligen ser vi tripsen som skadedjur.Symtom


Tripsen befinner sig främst på undersidan av bladen eller i blommorna, där de raspar av plantcellerna, så att det blir ljusa, silvriga ”fläckar" av döda celler (gurka).
 
Trips kan vi finna i många blommor och på en del olika köksväxter. På kronbladen kan vita strimmor skvallra om att trips härjar i blomman, som en följd av tidiga gnag i knoppstadiet (se foto av gerbera).
 
På ”gröna växter”kan den bandade växthustripsen förekomma. När det finns många, kan man även se larver och nymfer sitta i klungor. Kika med lupp! Deras gnag gör bladen fullständigt silvriga.


Produkter mot Trips

Orius mot trips

Den rovlevande skinnbaggen Orius majusculus är 3 mm lång och mycket effektiv för tripskontroll.


Orius mot trips 100 stk
Pris 245,00 kr
Orius mot trips 500 stk
Pris 450,00 kr

Klisterskivor


Klisterskivor 10 stk
Pris 125,00 kr

Tripsrovkvalster

10 st.småpåsar med tripsrovkvalster förebyggande mot trips eller vid begynnandeangrepp


Tripsrovkvalster i småpåsar 10 stk
Pris 245,00 kr

© 2021 Borregaard Bioplant ApS