Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Trädgårdsborre (pingborre, ollonborre, gräsmattelarver)


Trädgårdsborren (Phyllopertha horticola) är besläktad med ollonborren. Den vuxna trädgårdsborren är ca. 10 mm lång, rödbrun på bakkroppen och blågrönt metallfärgad på huvudet och på bröstet. Den flyger i ca. 2 veckor i stora svärmar ovanför gräsarealen i sluet av av maj/-början av juni. I denna period lägger den sina ägg i jorden under gräset.

I juli kläcker larven, som är C-formad med ett brunt huvud och har 3 par ben. I slutet av juli är den inte mer än ca. ½ cm lång, gråaktig till färgen och lite svår att finna. I augusti och framför allt i september växer larverna till ca. 2 cm. och blir mjölkvita till färgen. Nu kan de göra betydligt mer skada genom att gnaga av gräsets rötter. På så sätt bildas i september stora områden med visset gräs, som kan ”dras av som en matta”. Under det vissna gräset ses larverna.

För at få bäst effekt av behandlingen med nematoder, är det mycket viktigt att behandla i början av augusti. Gräv därför 10-15 cm ner i jorden i början av augusti.  Om det svärmade trädgårdsborrar i juni, finner du nästan med säkerhet larver och då är det viktigt att börja med behandlingen. Väntar du till september, då redan gräset är på väg att vissna, får du inte alls lika  bra effekt. Det är nematoder mot öronvivel som används för behandling mot borrar i trädgården.Symtom


Fåglarna är ofta de första att uppdaga trädgårdsborrens larver i gräsmattan. Redan i augusti sitter de och hackar i gräset efter läckra larver och gör på så sätt ofta skada på gräset. I september/oktober börjar gräset att vissna och kan dras av i tovor eller som en matta, för att rötterna är avgnagda.

© 2022 Borregaard Bioplant ApS