Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Sköldlus


Det finns många olika arter sköldlöss, men den vanligst förekommande är Coccus hesperidum. C. hesperidum finner man på diverse ”gröna växter, som ex. ficus, lager, m.m. Sköldlusen kan klara svenskt sommarväder om den står ute, men inte svenska vintern. Står plantan ute sommartid kan sköldarna parasiteras av inhemska arter av parasitsteklar.
En annen ofta förekommande art i växthuset är Pulvinaria sp., på ex. vin eller persika (se foto). Detta är en svensk art, som också kan finnas på olika lövträd och buskar.

Sköldlöss kan inte flyga och är oftast endast i stånd att röra sig runt på plantan i lusens första larvstadium. Därefter slår sig sköldlusen ner på ett fast ställe på plantan. Äggen (som kan vara upp till 2000) bildas under skölden. Därifrån kläcks små larver, som fördelar sig på plantan. Ofta ses klistriga blad; det är "honungsdagg" som sköldlusen utsöndrar.

Det finns många arter av nyttodjur mot flertalet arter av sköldlöss, men de kan bli för kostsamma för hobbyodlaren.

Andra möjligheter till bekämpning är att skrapa med kniv eller med rotborste längs stammar och grenar och att hålla ögonen på när vandrarlarverna kläcker och börjar att kravla runt på plantan (ofta mitt på sommaren). Dessa små stadier av sköldlusen kan bekämpas med ett par sprutningar med insektsåpa eller plantoljor.Symtom


Det första man lägger märke till (eftersom sköldarna är väl kamouflerade) är honungsdagg på blad eller runt plantan. Söker man sedan efter, kan man längs stammar eller bladnerverna (Coccus hesperidum) se sköldarna i varierande ålder och storlek.

© 2022 Borregaard Bioplant ApS