Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Myror


Myror är sällan ett skadedjur på plantor. De kan därimot vara irriterande, när de förekommer i huset eller trädgården.

Av och till kan myror också störa den biologiska bekämpningen, då de vid några tillfällen beskyddar bladlöss, mjöllöss, skjöldlöss och ullöss. Dessa skadedjur producerar den klibbiga sockerlösningen kallad 'honungsdagg', som myrorna älskar. Därför kan myrorna, om där är riktigt många av dem på plantan, vid några tillfällen försöka att hålla parasitsteklar och andra nyttodjur borta från bladlössen. Det är dock sällan ett problem i praksis.
© 2022 Borregaard Bioplant ApS