Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Jordloppor


Jordloppor är små 2-3 mm. svarta skalbaggar. Några arter har längsgående gula ränder. Deras baklår är mycket kraftiga och de kan hoppa mycket högt. Därav namnet. Sveper man t.ex armen tätt över angripna plantor, hoppar många upp på samma gång.

Jordlopperna övervintrar som vuxna och kommer fram tidigt på våren. Här kan de ses sitta och gnaga hål i bladen på förträdesvis korsblomstriga plantor som ruccola, rädisor, blomkål och likn., där de kan göra rätt stor skada vid kraftiga angrepp. Deras larver kan man återfinna beroende på art: i rötterna, stänglarna eller på bladen eller i minerargångar inne i bladet.

Bekämpning
Då de vuxna jordlopporna övervintrar, kan det vara en god idé att välja ett annat stycke mark till de korsblomstriga kulturerna än det stycke som blev odlat på året innan. Täck bädden med fiberduk eller en planttunnel från starten av säsongen i april, så att de vuxna jordlopporna hindras att finna plantor och uppföröka sig på dem. Ofta ger fiberduken också en lite högre temperatur, med snabbare groning och tillväxt på vårkanten.
 
Jordloppor trivs bäst i torra perioder, så därför kan det också vara en idé att hålla jorden fuktig på försommaren.

Gula och blå klisterskivor har ingen större effekt.
© 2022 Borregaard Bioplant ApS