Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Fjärilslarver


Larver av olika dagfjärilar och nattsvärmare kan ofta göra stor skada under sommaren. Redan i april/maj kan man börja se larver på plantorna, men de största angreppen av kålfjäril och gammafly etc. uppträder oftast först i juli/augusti och vissa år även i september.

Många plantor i växthuset och köksträdgården, som t.ex. kål och tomater, angrips och skadorna av gnag på bladen syns tydligt i form av stora hål.

Fjärilslarver har ofta samma färg som bladen och kan därför vara svåra att se, men de efterlämnar ofta små svarta kulor, som är deras exkrementer. Gnaget i bladen kan ibland  förväxlas med snigelgnag, men då ses ofta slemspår på bladen.

Både häckar och buskar kan bli angripna, då speciellt av spinnmalar (larverna producerar ett fint nät) eller av mätarlarver eller vecklare. Ofta kan häcken (ex. Ribes) bli helt kalätet med endast bladnerverna är kvar.Symtom


Gnag och hål i bladen. Oftast ses deras exkrementer som små svarta kulor i bladmassan. För äppelvecklare, ärtvecklare och plommonvecklare gäller, att deras larver finns inne i frukten. De liknar små maskar och kan vara mycket irriterande vid kraftiga angrepp.

© 2022 Borregaard Bioplant ApS