Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Tripsrovkvalster i småpåsar 10 stk
Inkl. frakt
Pris 245,00 kr

Tripsrovkvalster


10 st.småpåsar med tripsrovkvalster förebyggande mot trips eller vid begynnandeangrepp

Påsarna hängs upp i växterna på sidogrenareller bladstjälkar och under de följande 4-6 veckorna kommer tripsrovkvalster dagligenatt ta sig ut ur påsen och över på plantan. Här söker rovkvalstren efter larverav trips som de livnär sig på. Obs, påsen har redan förgjorda hål så gör intefler.

För att få en god effekt är det bra att hängaupp påsarna tidigt (i växthuset ofta juni/juli) innan tripsangreppet blir förstort. Det är också viktigt att det inte är för torr miljö omkring växterna, såförsök att hålla en hög luftfuktighet, särskilt i början av säsongen närplantorna är små.

Om kvalstren inte hittar trips kan de ävenöverleva på t.ex. andra kvalster och pollen.

Tripsrovkvalstren är bra mot ljusa trips, menfungerar mindre bra mot mörka tropiska tripsarter som ofta ses i tropiskakrukväxter. Då behöver man istället använda Orius baggar.

Observera att tripsrovkvalstren främst tarlarver av trips och de vuxna påverkas därför inte. Därför, om du har ettetablerat angrepp av trips är det bättre att använda orius-baggar. Närangreppet är under kontroll kan det vara en fördel att hänga upp påsar medtripsrovkvalster för att hindra att angreppet återkommer.

Tripsrovkvalster kan även användas mot dvärg-och toppskottskvalster.  


Trips

Nejliktrips (Thrips tabaci)
Dessa små avlånga insekter hör till yrkesodlarnas värsta skadedjur.

Visa mer om Trips


© 2020 Borregaard Bioplant ApS