Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Orius mot trips


Trips (”fransvingar”) raspar i bladcellerna, så att det uppkommer döda grå - silvriga partier antingen på bladen eller i blommorna. Den rovlevande skinnbaggen Orius majusculus är 3 mm lång och mycket effektiv för tripskontroll. Den äter dessutom spinn, mjöllöss och bladlöss.

Skinnbaggen sätts ut vid tidigt angrepp i växthuset. Används från april månad.


Trips

Nejliktrips (Thrips tabaci)
Dessa små avlånga insekter hör till yrkesodlarnas värsta skadedjur.

Visa mer om Trips


© 2019 Borregaard Bioplant ApS