Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Orius mot trips 100 stk
Inkl. frakt
Pris 245,00 kr
Orius mot trips 500 stk
Inkl. frakt
Pris 450,00 kr

Orius baggar mot trips


Orius majusculus ären svensk art av släktet Orius i familjen näbbskinnbaggar. Orius baggarna är detmest effektiva nyttodjuret man kan sätta ut mot trips eftersom de tar bådevuxna samt alla larvstadier av de flesta tripsarter.

Orius baggarna tar framför allt trips, en vuxen Oriusbagge kan sätta i sig 20 trips om dagen, men de kan även gå på andra skadedjur såsom spinnkvalster, dvärgkvalster, bladlöss och mjöllöss. Om man enbart harangrepp av andra skadedjur än trips bör man istället använda nyttodjur somriktar sig effektivt mot de skadedjuren.

 

Produktbeskrivning

Orius baggarna levereras i papprör, som en blandningav vuxna och nymfer fördelade i boveteskal.

Vid angrepp används ca 5 - 10 baggar/m2. Hur många baggar man behöverär beroende av både hur många och hur stora plantor man har samt inte minst angreppetsstorlek. Har man ett stort angrepp och många växter behövs många baggar och harman ett mindre angrepp och få växter kan man nöja sig med en mindre mängd.

Generellt sett är det bättre att sätta ut baggarna iflera omgångar än att sätta ut många vid ett tillfälle. 

 Bruksanvisning

Användning:

Oriusbaggarna strösslas i bladverket hos växter med tripsangrepp. Om man har växtermed smala blad, kan man köpa till bioboxar att hänga upp i växten, ellertillverka egna pappersstrutar, som man häller upp baggarna i och placerar ut iväxterna. De vuxna baggarna kan flyga och sprider sig lätt i växterna. Nymfernakan gå mellan växterna så länge bladen rör varandra. Orius baggarna är iblandsvåra att hitta bland växterna då de gärna gömmer sig i skrymslen och iboveteskalen.

Detgår bra att använda Orius baggar både ute i växthuset och inomhus. Inomhussöker de sig inte mot skafferi, sängkläder eller liknande, men eftersom de kanflyga är det en smaksak om man önskar att använda dem inne.

Oriusbaggarna är aktiva vid temperaturer mellan ca 16 och 35°C. De kan även överlevapå pollen från blommande växter, det kan därför vara en fördel med blommandeväxter vid användning av Orius. Lång dagslängd, över 14 timmar per dygn, ärnödvändig för att Orius ska föröka sig men de överlever fint en kortaredagslängd.

 

Oriusbaggar är känsliga mot olika bekämpningsmedel och man bör därför vara försiktigmed utsättning efter användning av t.ex. provado/provanto pinnar.

Mankan spruta plantorna med såpa innan utsättning av Orius, det behöver i så fallbara ha torkat upp innan utsättningen.


Kombinera gärna Orius med uppsättning av gula klisterskivor. Man kan ävenkombinera med tripsrovkvalster i småpåsar. De fungerar bra som komplement tillOrius samt förebyggande mot nya angrepp t.ex. efter avslutad behandling med Orius.

Förvaring

Oriusbör fördelas på plantorna direkt efter mottagandet. Kan i nödfallförvaras ett par dagar vid 8 - 10°C.

Oriusbaggarna skickas vid behov med ett litet vitt fryselement för att förbättrahållbarheten på baggarna under transporten. Det är normalt att det är upptinatvid ankomst. Fryselementet kan antingen slängas i soporna eller återanvändas.


Trips

Nejliktrips (Thrips tabaci)
Dessa små avlånga insekter hör till yrkesodlarnas värsta skadedjur.

Visa mer om Trips


© 2022 Borregaard Bioplant ApS