Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Nematoder mot Öronvivellarver 10 mio
Inkl. frakt
Pris 245,00 kr
Nematoder mot Öronvivellarver 50 mio
Inkl. frakt
Pris 695,00 kr

Nematoder mot Öronvivellarver


Observera! För utomhusbruk bör det endast beställas nematoder i perioderna 1. maj-10. juni samt 10. august- 1. oktober, då behandingen endast är verksam under dessa perioder.

Nematoderna (Heterorhabditis sp.) levereras i en blanding av fin lera som räcker till  en behandling av cirka 20 m2. Nematoderna (också kallat rundmaskar) är mikroskopiskt små. De finns naturligt i jorden, men oftast inte i tillräckligt stort antal. Efter utvattning av produkten, söker nematoderna aktivt i jorden efter öronvivellarver. När en larv är funnen, infekteras den av nematoder och dör. Infekterade larver blir ockrafärgade. Den döda larven fungerer nu som ett slags ”hölje” där nematoderna uppförökas. Dessa nematoder kan endast leva av insektslarver och skadar därmed inte plantor.

Behandlingstidspunkter
Då det endast är larvstadierna som infekteras av nematoderna, är det viktigt att koordinera behandlingstidspunkterna med öronvivellarvens livscykel. I trädgården och på andra ”behandlingsytor” kan behandling göras i maj/juni samt i augusti /september.
 


Bruksanvisning

• Nematoderna levereras uppblandat i fin lera för behandling av 20 m2 jord.
• Påsens innehåll löses upp i vatten och vattnas ut på jorden vid de angripna plantorna.
• Veckan efter behandlingen skall jorden hållas lätt fuktig.
• Bäst effekt uppnås vid en jordtemperatur på 15-25° C.Följ bekämpningen:
Bekämpningen av öronvivelns larver är mycket effektiv, men då de vuxna vivlarna kan leva i över ett år, kommer det första året fortsättningsvis lägga en massa ägg. Samla därför ev. vuxna öronvivellarver på natten med hjälp av en lykta, och följ bekämningen i jorden: 2 - 3 veckor efter behandlingen skall det kunna hittas döda bruna larver längs rötterna på plantan (se den röd-bruna larven på bilden).

Öronvivellarver

Vuxen Växthus-öronvivel
Det är den vuxna öronviveln, som under sommaren gnager 'biljettklipp' i bladkanten (de små halvcirkelrunda hål i bladkanten) på framförallt rhododendronblad. Det är emellertid öronvivelns larver, som gör störst skada, när de gnager på rötterna. Larverna kan effektivt bekämpas i maj och september med nematoder.

Visa mer om Öronvivellarver


© 2022 Borregaard Bioplant ApS