Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Humlebo


Pollinering med Humlor

Innehåll:   Drottning, arbetare och larver av jordhumlan Bombus terrestris.

Användning
Humlor används för pollinering av olika kulturer, t.ex. jordgubbar och fruktträd.

Humlor behöver pollen för att mata sina larver med (som proteinkälla). Därför är de effektiva för pollinering enbart av växtslag med pollenrika blommor. Som energikälla använder humlorna normalt nektar.


Bilden visar en schematisk bild över ett humlebo. 

1. Hål för utflygning

2. Hål för inflygning

3 - 4. Humleboet kommer i en specialdesignad kartong. 

5. Plats där humlorna kan dricka sockervatten. 

6 - 7. Sockervattensbehållare. 

8. Humlorna bygger upp deras koloni under tidens gång. Ditt bo kommer levererat med en drottning som lägger nya ägg under 6 - 8 veckor. Äggen utvecklas till larver och sedan till humlor. 


Bruksanvisning

Vid leverans
Humleboet kommer transportsäkrat, dvs under själva boet sitter en svart kork som SKA skruvas av efter leverans. På denna "kudde" kan humlorna hämta vatten och socker (energi) om det inte finns tillräckligt i naturen. 

Öppna locket på kartongen och lyft försiktigt upp plast-delen (humlornas bo). Se till så att in och utflygnings-hålen är stängda. Ställ humleboet åt sidan. I kartongen ser man nu en plastbehållare med sockerlösning (socker + vatten) och en svart kork. Korken ska skruvas av. Sätt tillbaka humleboet åt samma håll över plastbehållaren i kartongen. Sätt boet på en bra plats i skuggan och skyddad mot regn. Lyft upp kartong-locket så att boet får ventilation. Öppna spärren för humlorna.    

Boet är aktiva i cirka 6-8 veckor. Det motsvarar den naturliga levnadstiden i naturen. Tillräckligt effektiv pollinering fås i 4-8 veckor beroende på odlingens storlek. Humlor är aktiva vid temperaturer över 5° C. De flyger såväl i soligt som mulet väder och även under blåsiga förhållanden, därför kan humlor användas även utomhus till frukt- och bärodling.

Vid hemkomst av bo
Observera att ventilen kan skjutas på 2 håll! 
Genom det ena hålet kan humlorna flyga både ut och in. Det andra hålet är avsett att användas när man vill samla in humlorna i boet - t.ex. för att flytta boet. Genom detta hål flyger humlorna in, men har svårt att ta sig ut. Normalt skall båda hålen vara öppnade.

• Introducera humlor så snart de första blommorna öppnas.
• Placera boet på 20 cm – till en meter höjd över golvet (många varianter finns) och gärna längs gången.
• Humlebona skall ej placeras ovanpå varandra.
• Se till att det är fritt utrymme precis framför boet. Vid behov kan ett skyddande tak placeras ovanför boet.
• Om boet flyttas bort är det viktigt att ställa tillbaka det på samma ställe och med öppningen i  samma riktning.
• Efter ett par månader kläcks drönare (hanar) som inte arbetar så bra, så även om man ser humlor är de inte så effektiva längre.

© 2020 Borregaard Bioplant ApS