Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Effekt Sårbalsam 250 ml
Inkl. frakt
Pris 295,00 kr

Effekt Sårbalsam


Växtvårdande sårpasta för fruktträd, parkträd, plantskolor. För sårläkning vid angrepp av kräfta.

• Speciellt utformad för användning på träd
• Till kräftsår, barkskador och vid beskärning
• God regnfasthetHur verkar produkten
Sårpastan skyddar från nya angrepp utifrån, samtidigt som den stärker växtcellerna och ökar motståndskraften i veden och övervallningen. Skyddar även från etablering av blodlöss i kräftsåren.


Bruksanvisning

• Den angripna ytan renskärs och rengörs ner till frisk ved
• den rengjorda ytan stryks/penslas med sårbalsam, med ett väl täckande lager.

Viktigt! Läs och följ alltid etikettens anvisningar.

Trädskräfta


Lövträdskräfta (Neonectria galligena)

Visa mer om Trädskräfta


© 2021 Borregaard Bioplant ApS