Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Binab 40 gram
Inkl. frakt
Pris 188,00 kr
Binab 40g, 5 stk
Inkl. frakt
Pris 750,00 kr

Binab Trichoderma


Ett biologiskt medel baserat på de naturligt förekommande svamparna Trichoderma polysporum och Trichoderma harzianum. Ger snabbare etablering. samt biologisk växtskydd mot skadliga svampar. Godkänd till ekologisk odling.
 
Trichoderma: Nyttosvampen Trichoderma förekommer naturligt i nästan alla typer av jord, där den i mindre grad hämmar andra svampar. I princip förstärker man denna bekämpning med att tillföra sådd sticklingar/ plantan ett överskott av dessa effektiva stammar av Trichoderma. På så sätt hämmas många skadliga svampar från att etablera sig och angripa plantorna.
 
BINAB TF WP används primärt på rosor, i jorden, i växthuset, på prydnadsväxter och mot häxringar på gräsmattan. Kan också sprutas på plantor som gurka, tomat, jordgubb och rosor mot svartfläcksjuka och gråmögel (gråmöglet försvinner inte på redan angripna områden, men fortsatt tillväxt och spridning till friska plantor hindras).
 
BINAB verkar på flera sätt:
Trichoderma spp. producerar ämnen som hjälper sticklingen / plantan att rota sig och dessutom koloniseras plantornas rötter. På så sätt bildas ett skyddande skikt, som hindrar skadliga svampar från att angripa plantan. Trichodermasvamparna hindrar dessutom andra svampar från att utnyttja näringsämnena i jorden och bryter ner vissa skadliga svampar.
 
Det är i flertal kulturer bevisat att tillsättandet av Trichoderma har en växtstimulerande effekt, som leder till en bättre och snabbare rotning, samt i vissa fall skördeökningar.
 
BINAB är väl etablerat inom yrkesodlingen och används i dag förebyggande mot flertal svampsjukdomar i såväl växthus, som på friland för potatis, snittblommor, krukväxter, gräsytor, grönsaker, blomsterlökar, bär och frukt, samt prydnadsträd.

Lagring: Produkten är en färskvara med ett bäst-före datum beroende på förvaring: 2 år vid -18 °C; 5 månader vid +8 °C; 2 veckor vid +20 °C. OBS! Färdig blandning måste användas inom ett dygn. Bruksanvisning

Jordbehandling:

Skyddaträdgårdsväxter mot jordbundna skadesvampar genom att behandla jorden med BinabTF WP före plantering och sådd eller vid behov under säsongen. Blanda 2teskedar med 10 litervatten under omrörning. Det räcker till 10m2 vid spridning medvattenkanna med fin stril eller spridarramp. Kontinuerlig tillsättning varannantill var fjärde vecka rekommenderas.

Häxringar:

Förebyggande behandling mot häxringar med Binab TF WP;

Blanda2 tsk med 10 litervatten under omrörning. Det räcker till 10m2 vid spridning medvattenkanna med fin stril eller spridarramp. Upprepa behandlingen var 3:e till4:e vecka genom odlingssäsongen.

Kurativ behandling mot etablerad häxring med Binab TF WP;

Gör tätta hål med en grep i ytan där svampen växer och 30 cm utanför ringen, blandaupp till 50 g Binab TF WP med 2 liter vatten under omrörning. Det räcker till 1m2vid spridning med vattenkanna med fin stril eller spridarramp. En behandlingbör räcka.

Gråmögel på jordgubbar:

Reducera angrepp av gråmögel på jordgubbar genom att behandla med BinabTF WP fr o m blomningen. Blanda 2 tsk med 10 liter vatten underomrörning. Det räcker till 10m2 vid spridning med vattenkanna medfin stril eller spridarramp. Vid sprutning räcker det till 30 m2. Behandladirekt på plantan en gång i veckan, vid kall och fuktig väderlek, som gynnargråmögelsvampen, behandla 2 ggr/vecka. Behandla vid uppehållsväder.

Svartfläcksjuka på rosor:

Skyddarosorna genom att förebyggande spruta på senhösten och tidig vår med 2-4kryddmått Binab TF WP med 5 liter vatten (OBS! halverad vattenmängd) och ett pardroppar såpa för bättre vidhäftning.  

Gråmögel

Gråmögel i tomat
Gråmögel ses ofta i växthuset i perioder med mulet och fuktigt väder. Tomatblad t.ex.  angrips lätt och blir bruna och ”håriga” av svampens växt.

Visa mer om Gråmögel


© 2022 Borregaard Bioplant ApS