Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Algstopp Trädgårdsdamm


Ett Biologiskt medel för behandling av 10 kubikmeter vatten (motsvarar en damm på cirka 20 m² yta, om genomsnittsdjupet är ca. 0,5 meter). Lämpligt för KoiFör säkrast resultat gäller utsättningsperiod ca. 1. maj – 15. augusti (beroende på temperatur).

Algstopp 'Trädgårdsdamm' har utvecklats av den engelska firman 'Viresco' för att förebygga sjukdomar i fiskodlingar. En mycket viktig sidoeffekt var emellertid, att vattnet blev klarare och algerna försvann.
Produkten fungerar både mot trådalger och encelliga svavelalger och även algbeläggningar på stenar och botten.

Testvinnare i 'Koi Ponds & Garden' Magazine
Se korandet av testvinnare (under namnet 'Viresco Koi') i det engelska tidsskriften 'Koi Ponds & Garden' aug. 2001 och 'Koi P&G' sep. 2000.

Så fungerar produkten:
Mikroorganismerna (olika gynnsamma bakteriekulturer) i ”Algstopp Trädgårdsdamm” tar upp näringsämnena i vattnet mycket effektivare än alger. Mikroorganismerna uppförökas gradvis och bryter ner kvävet och reducerar fosfor både i vattnet och i slammet på bottnen och sidorna.

Trådalger och encelliga alger ('grönt vatten') i dammen får som resultat av detta brist på näringsämnen och svälter. Med vilken hastighet som algerna försvinner, är beroende av hur stort näringsinnehållet är vid starten av behandlingen. Vid lågt näringsinnehåll (10-20 mg NO3/l.) kan en begynnande uppklarning av vattnet ses redan efter 2-3 veckor, men vid högre näringsinnehåll tar det ytterligare en tid.
I ett försök blev vattnet från dammen på nedanstående foto hällt i två akvarier, varav den ena blev behandlad med ”Algstopp”.  Efter 2 månader vid rumstemperatur är vattnet rent och klart (se foto).

Den uppförökade bakteriekulturen skapar en sundare miljö för fiskar i trädgårdsdammar och dylikt. Produkten används mycket i England som förebyggande av sjukdomar på Koi-karpar.

Hobby UV-ljusanläggning hämmar inte bakterierna nämnvärt, men för att säkra en ”god” uppförökning rekommenderas det, att lamporna släcks de första 3-4 veckor efter det att produkten tillsatts.


Bruksanvisning

Dosering: 3 tabletter till 10 m³ vatten. Ingen risk för överdosering.

Tabletterna löses upp med 2 matskedar socker i en hink med 7-8 liter dammvatten. Ställ hinken i skuggan i ett dygn så att bakterierna uppförökas. Rör om då och då. Lösningen fördelas i dammen med hjälp av omrörning, eller med tillströmmande vatten som cirkulerar.

Behandlingstidspunkt:
Den bästa tidpunkten för behandlingen är på våren. Mikroorganismerna kan då få en bra start innan algerna blommar upp.

Behandling kan dock ske under hela sommaren, men det tar längre tid innan vattnet blir klart, om det redan är fullt med alger.

Behandlingen kan upprepas vid senare algblomning, eller om vattnet byts ut. Produkt som inte används kan sparas i minst 6 månader i rumstemperatur.

För säkrast resultat gäller utsättningsperiod ca. 1. maj – 15. augusti (beroende på temperatur).

'Algstopp Trädgårdsdamm' är ofarligt för fiskar, plantor, djur och människor.

Alger

Alger i trädgårdsdamm.
Alger kan bekämpas biologisk med Algstopp Trädgårdsdamm.

Visa mer om Alger


© 2022 Borregaard Bioplant ApS