Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Algstopp Akvarium 10 stk
Inkl. frakt
Pris 245,00 kr

Algstopp Akvarium


Innehåller 10 kapslar med biologiskt medel för behandling av totalt 250 liter akvarievatten.
Algstopp 'Akvarium' är en vidareutveckling av en produkt, som den engelska firman 'Viresco' utvecklat som förebyggande av sjukdomar i fiskodlingar. En mycket viktig sidoeffekt med den ursprungliga produkten var, att vattnet blev klarare och algerna försvann.
Produkten är verksam både mot tråd-och encelliga svavelalger och algbeläggningar på glas och bottnen.
Rekommenderas ej till saltvattensakvarier, då möjlig konkurrens om näringsämnen ”med koraler” är inte undersökt.

Testvinnare i ”Koi Ponds & Garden” Magazine

Se vidare i ”Tropical Fish Magazine” där korandet av Viresco Koi som testvinnare i ”Koi Ponds & Garden”.

Hur fungerar produkten?
Mikroorganismerna i 'Algstopp Akvarium' är speciellt utvalda för akvarier. Genom att mikroorganismerna (olika gynnsamma bakteriekulturer) är bättre än alger på att ta upp näringsämnen i vattnet och bakteriekulturen uppförökas på så sätt och konkurrerar ut algerna. Det vill säga : organismerna bryter ner kvävet och reducerar fosfor både i vattnet och i slammet på bottnen och sidorna.

Algbeläggningar och trådalger i vattnet lider på detta sätt brist på näringsämnen och svälter. Hur snabbt algerna försvinner beror på hur stort näringsinnehåll det är vid starten av behandlingen. Vid lågt näringsinnehåll (10-20 mg NO3/l.) kan man successivt se att vattnet klarnar på 2-3 veckor, men vid högt näringsinnehåll tar det ytterligare lite tid.

Den uppförökade bakteriekulturen skapar en sundare miljö för fiskarna i akvariet, med mindre sjukdomar som följd.

Bruksanvisning:
Dosering: 1 kapsel till 25 liter akvarievatten.

Kapselns 2 delar separeras (se bild) och pulvret löses upp i ett glas med akvarievatten. Låt stå cirka 6-10 timmar i rumstemperatur. Lösningen hälls därefter i akvariet med väl omrörning eller med hjälp av pump.
Behandlingsintervall: upprepas efter behov eller när vattnet byts. Är akvariet mindre än 250 liter kan de resterande kapslarna användas för senare bruk.

'Algstopp Akvarium' är ofarligt för fiskar, plantor, djur och människor.


Alger

Alger i trädgårdsdamm.
Alger kan bekämpas biologisk med Algstopp Trädgårdsdamm.

Visa mer om Alger


© 2022 Borregaard Bioplant ApS