Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori

Spinnkvalster

Spinnkvalster och spinnägg.
Växthusspinnkvalster är ett av det vanligaste skadedjuret i växthuset. Det är främst gurka, paprika, vin, Hedera, änglatrumpet och Hibiscus med flera som angrips.

Visa mer om Spinnkvalster


Bladlöss

Bladlus
Bladlöss är ett av de vanligaste skadedjuren på våra plantor. De kan förekomma året runt inomhus och uterummet och kan ses i stort antal på sommaren i växthuset och t.ex. på  rosor i trädgården. De älskar även chiliväxter. 

Visa mer om Bladlöss


Mjöllus

Mjöllus
Mjöllus eller ”vita flygare” som de också kallas, angriper många olika plantor i växt-huset och ”uterummet”. Håll koll på dina nya nya tomat-paprika-och gurkplantor. Skaka plantorna regelmässigt i topparna. Är de angripna kan man se de små mjöllössen flyga upp.

Visa mer om Mjöllus


Fjärilslarver

Gammafly-larv
Larver av olika dagfjärilar och nattsvärmare kan ofta göra stor skada under sommaren. Många plantor i växthuset och köksträdgården, t.ex. kål och tomater, angrips och skador av gnagen på bladen ses tydligt.

Visa mer om Fjärilslarver


Trädgårdsborre (pingborre, ollonborre, gräsmattelarver)

Vuxen trädgårdsborre
Trädgårdsborren svärmar i stort antal på sandiga gräsarealer i slutet av maj/-början av juni. Har du upplevt detta kommer du fram i augusti/september finna trädgårdsborrens larver under gräsytan. För god effekt mot larverna är det mycket viktigt att behandla med  nematoder redan i början av augusti. För behandling av borrar används samma nematoder som mot öronvivel.

Visa mer om Trädgårdsborre (pingborre, ollonborre, gräsmattelarver)


Öronvivellarver

Vuxen Växthus-öronvivel
Det är den vuxna öronviveln, som under sommaren gnager 'biljettklipp' i bladkanten (de små halvcirkelrunda hål i bladkanten) på framförallt rhododendronblad. Det är emellertid öronvivelns larver, som gör störst skada, när de gnager på rötterna. Larverna kan effektivt bekämpas i maj och september med nematoder.

Visa mer om Öronvivellarver


Sniglar

Mördarsnigel
Sniglar i trädgården kan vara ett stort problem i perioder med fuktigt väder. Isynnerhet om man hör till dem, som är plågade av den spanska skogsnigeln-Arion lusitanicus populärt kallad ”mördarsnigeln”. Det finns dock andra skadliga arter, som t.ex. åkersnigeln-Deroceras reticulatum.
Speciellt ”mördarsnigeln” kan uppförökas i mängder och kan göra stor skada i trädgårdar och speciellt i köksträdgården.

Visa mer om Sniglar


Harkrank

Harkrank
Harkrankslarven är primärt ett problem i gräsmattor, men kan också angripa olika köksväxter. Den vuxna harkranken ses som flest i augusti/september, då de lägger sina ägg i gräset. Larverna gör störst skada på våren, men är enklast och bäst att bekämpa med 'Vectobac', när de är små i oktober månad.

Visa mer om Harkrank


Jordfly

Larve af knoporm.
Jordflylarven lever i jorden och kan göra stor skada på många grödor, som exempelvis rödbetor, potatis, selleri, purjolök etc.

Visa mer om Jordfly


Jordloppor

Rapsjordloppan
Hål i bladen på dina olika kålplantor och samtidigt små djur som hoppar upp, när du för med handen över plantorna? Då är det med största sannolikhet jordloppor. 

Visa mer om Jordloppor


Trips

Nejliktrips (Thrips tabaci)
Dessa små avlånga insekter hör till yrkesodlarnas värsta skadedjur.

Visa mer om Trips


Kvalster, diverse

Citruskvalster
Utöver det vanliga växthusspinnkvalstret finns kvalster som kan vara skadliga för plantor.

Visa mer om Kvalster, diverse


Gråmögel

Gråmögel i tomat
Gråmögel ses ofta i växthuset i perioder med mulet och fuktigt väder. Tomatblad t.ex.  angrips lätt och blir bruna och ”håriga” av svampens växt.

Visa mer om Gråmögel


Mjöldagg

Mjöldagg i rosenknopp.
En vit mjölaktigtig beläggning på bladen, orsakas av mjöldaggssvampen. Det är speciellt i perioder med mycket skiftande luftfuktighet och temperatur, som är grogrund för mjöldaggsangrepp.

Visa mer om Mjöldagg


Sköldlus

Coccus hesperidum- sköldlus; de svarta på var sida har varit parasiterade av parasitsteklar.
Det finns många olika arter av sköldlöss, men den vanligast förekommande är nog Coccus hesperidum.

Visa mer om Sköldlus


Myror


Myror är sällan ett skadedjur på plantor. De kan däremot vara irriterande, när de förekommer i huset eller trädgården.

Visa mer om Myror


Äppelvecklare


Äppelvecklarens larver känns igen som "äppelmask", då det är den som förstör äpplena med att gnaga gångar i dem.

Visa mer om Äppelvecklare


Morotsflugan

Typiskt tecken på gnag av morotsflugans larver.
Små irriterande mörka gångar i morot, som beror på morotsflugans larver.

Visa mer om Morotsflugan


Ogräs

Gräs och Grodblad fotograferat före och ett dygn efter behandling med Finalsan.
Ogräs kan bekämpas biologisk med Ogräseffekt.

Visa mer om Ogräs


Alger

Alger i trädgårdsdamm.
Alger kan bekämpas biologisk med Algstopp Trädgårdsdamm.

Visa mer om Alger


Trädskräfta


Lövträdskräfta (Neonectria galligena)

Visa mer om Trädskräfta


© 2021 Borregaard Bioplant ApS