Inköpskorg
Inköpskorgen är tom
Gå till inköpskorgen

Produkter mot...

Finn ditt skadedjur

Bladlus eller spinnkvalster? Gråmögel eller mjöldagg? Skadegörare är ofta mycket små och svåra att se.

Sök via bilden

Sök via kategori
Finn din skadegörare

Skadedjur är ofta mycket små och svåra att se med blotta ögat. Använd därför en lupp med bra förstoring och jämför dina skadedjur med bilderna här. Titta främst på skadedjurets form, då färgen kan variera en hel del.

Klicka på ett skadedjur för att få uppgifter om skadedjurets biologi och titta efter produkter för bekämpning av skadedjuret i högra kolumnen.Bladlöss

Fjärilslarver

Gråmögel

Harkrank

Jordfly

Jordloppor

Kvalster, diverse

Mjöldagg

Mjöllus

Morotsflugan

Sköldlus

Sniglar

Sorgmygga

Spinnkvalster

Trips

Trädgårdsborre (pingborre, ollonborre, gräsmattelarver)

Trädskräfta

Ullöss

Öronvivellarver
© 2022 Borregaard Bioplant ApS